Ole-Kristian Andersen  föddes i Oslo 1966 och har numera sin bas i Helsingborg. Med moderna trombonstudier från Musikhögskolan i Oslo samt diplomstudier i barocktrombon från konservatoriet i Den Haag, har Ole-Kristian varit en aktiv del av det europeiska musiklivet sedan 1992. Som barocktrombonist är han knuten till bland andra Concerto Palatino, Weser Rennaissance, och Concerto Vocale samt samarbetar med dirigenter som Philippe Herreweghe och John Eliot Gardiner.

Efter att ha haft sitt domicil i Den Haag, München, Überlingen och Köpenhamn, kom han till Helsingborg 1997, och har varit anställd i Helsingborgs Symfoniorkester sedan 1999. Vid sidan om orkestralt och barockt spel, är Ole-Kristian även verksam som instruktör och föreläsare i såväl Sverige som utomlands.